Månedshilsen oktober 2017


PROGRAM FOR OKTOBER


NY HØST, NYE ROM

Etter noen uker med håndtverkerbesøk har vi nå frisket opp to rom:

TV-stuen er nå nymalt, fin og klar for høst og TV-tid.

Kjøkkenet har fått en større oppgradering, med ny farge på veggene, nye lamper og nye kjøkkenskap. Det har rett og slett blitt et enda hyggeligere sted å jobbe!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


«KLOKE ORD FRA STABEN»

Forandring fryder…?

– Tonje Langås, Daglig leder

Et raskt Google-søk på dette uttrykket gir treff som for det meste handler om oppussing, og litt om endringsprosesser i arbeidslivet. Til daglig bruker vi vel ofte uttrykket på en ironisk måte. «Ja-ja… Forandring fryder!» sier vi når noe ikke går helt som vi ønsker, og det blir en form for trøst. Det kommer noe godt ut av dette også! Noen kjeder seg fort hvis dagene er for like. For andre er det en forutsetning for god livskvalitet at de vet at ting vil fortsette å være som de har vært.

Som mennesker er vi hele tiden i endring, mer eller mindre etter eget ønske. Noe velger vi. Noe påføres vi. Vi formes gjennom hele livet, gjennom mennesker vi møter og ting vi opplever. Noe setter vi mer pris på enn annet. Stabilitet kan skape en trygghet. Utfordringer kan utvikle.

I skrivende stund er det nøyaktig ett år siden jeg kom til KFUK-hjemmet. Det er den største forandringen som har skjedd i mitt liv på mange år. Å flytte fra noe kjent og kjært til noe helt nytt. Å starte i en ny jobb i en by der man ikke kjenner noen. Det har mange aspekter – de fleste positive, heldigvis. Men ikke alle dager kjenner man på bare stabilitet.

På KFUK-hjemmet skjer det stadig små, og noen større, endringer. I august pusset vi opp kjøkkenet og TV-stua. Dette er endringer som jeg tror virker motiverende på de som jobber hos oss, og som er til glede for beboere og andre gjester. Vi endrer litt på noe, men K er fortsatt K. Hver sommer bytter vi ut 60% av staben vår. Ettåringer reiser hjem, og nye ettåringer kommer. En endring som kunne vært mye mer dramatisk enn den oppleves, fordi denne endringen er en del av selve rytmen på KFUK-hjemmet. Ny stab betyr nye ideer, ny energi og mange nye muligheter. Samtidig er vi opptatt av å ta vare på tradisjoner, og minner om det som har vært.

Verden er i stadig endring. Både på politisk nivå, og på mellommenneskelig nivå skjer det mye som vi ikke kan forutse, og ikke har ønsket oss. Nyhetsbildet melder stadig om rystende hendelser. Verden oppleves mer uforutsigbar.  Denne opplevelsen av mangel på stabilitet kan skape redsel og bekymring for fremtiden. Hva skjedde med verden «slik vi kjente den»?

Jeg tror vi alle trenger noe stabilt i livene våre. Noe som ikke endrer seg, men som består uavhengig av hva som skjer i verden rundt oss. Noe å støtte seg til. Noe å hente styrke fra til dager som er krevende. Troen min er dette for meg! Gud er uforanderlig! Gud endrer seg ikke med trender og i prosesser. I Bibelen finner vi mange løfter om Guds tilstedeværelse og omsorg. Gud ser oss og kjenner oss, han er med oss og han ønsker det beste for oss.


MIDDAGSMENY I OKTOBER

HER kan du se månedens meny.

 

 

Få månedlig nyhetsbrev fra oss!

Recieve our monthly newsletter directly in your inbox!

Vi sender ikke spam.