Månedshilsen mai 2016


Portrett av seks unge ledere

Ida Elise Elias

Ettåringene får hele tiden nye oppgaver og utfordringer gjennom ledertreningsprogrammet. Sist uke fikk de i oppgave å ta sitt eget portrettbilde.

Først besøkte de National Portrait Gallery for å bli inspirert av alle bildene der. På galleriet henger bilder av ledere og mennesker som har påvirket samfunnet vårt; politikere, konger, dronninger, skuespillere og kunstnere. Det er bilder fra 1600- tallet og frem til i dag. Ettåringene skulle velge seg ut et bilde som de ble tiltrukket av og likte. De kunne lese mer om hvem som var avbildet og fortalte resten av staben om bildet da de kom tilbake. De var overrasket over hvor alvorlig mange var, og ble lagt spesielt merke til fargerike bilder med glade mennesker. De la også merke til at mange av de gamle bildene på ulike måter skulle representere makt.

Etter besøk på galleriet fikk de en uke på seg til å ta egne bilder. Hvordan ønsker de å stå frem som person og som leder? De synes det var vanskelig, men her er resultatet og vi synes det ble flotte bilder. Du kan se hva du får ut av bildene, og tenke gjennom hvordan bilde du ville hatt. For inspirasjon, anbefaler vi en tur til National Portrait Gallery.

Anna Sondre Hedda

Utveksling fra Sør-Afrika

Yolande Nomfundo Fikile Zulu er 24 år og kommer fra Sør-Afrika. Hun vokste opp i nærheten av Durban, og har vært aktiv i Pietermaritzburg YMCA/KFUM de siste fire årene, både som frivillig og ansatt.

Hun begynte å studere jus i 2010, men måtte dessverre slutte pga. mangel på midler. Hun planlegger å bli student igjen, men denne gangen vil hun studere Community Development. I YMCA/KFUM har hun arbeidet med å hjelpe sårbar ungdom, og har også vært ungdomsrepresentant i det nasjonale styret.  Yolanda har en yngre søster og har vokst opp hos sin bestemor. 12. mars 2016 ble hun forlovet, og vi gleder oss til å høre mer om bryllupsplanene.yolande til månedshilsen

Yolande gleder seg til å oppleve London og en helt annen kultur. Hun ønsker å vokse som person og leder, og er veldig klar for å være del av alt som skjer på KFUK. Hennes favoritt bibelvers er Gal., 5, 25 Lever vi i ånden, så la oss vandre i Ånden. Yolande blir på KFUK- hjemmet fra 2. – 26. mai.  Alle er hjertelig velkomne til sørafrikansk temakveld 12. mai, middag kl. 17.30 og foredrag kl. 19. Yolande vil fortelle om sitt hjemland og om Sør-Afrika KFUM sitt arbeid. Si ifra hvis du har lyst å komme.

Norsk KFUK i London er en del av to internasjonale nettverk, YMCA og YWCA/KFUM og KFUK. Vi ønsker at vår internasjonale tilknytning blir mer synlig på KFUK- hjemmet. Derfor samler vi inn penger til Sør-Sudan KFUK og gjennomfører utveksling med Sør- Afrika KFUM. I anledning Yolandes besøk vil ettåringene få ulike oppgaver og mye ansvar for vår gjest. Vi håper at hele staben og Yolande selv vil lære mye og vokse på denne muligheten.

Program

8.  mai- Intimkonsert m/Sølve Styve Etnestad kl. 20

12. mai – Sørafrikansk temakveld  m/Yolande Zulu kl. 19.Espen aas

15. mai- Pinse- søndagskake m/bønnevandring kl. 19.

17. mai- 17. mai-frokost i spisesalen og feiring i Southwark Park fra kl. 12. Se info på facebookevent  17. mai feiring i London 2016. KFUK-hjemmet har ansvar for å selge pølser i parken.

23. mai – Temakveld m/NRK korrespondent Espen Aas kl. 20.

25. mai- Årsmøte for Norsk KFUK i London kl. 18.30. Årsrapport og regnskap for 2015 blir presentert. Det blir ulike takketaler, og avskjedstale for husmor Marianne Tomine Lund. Det blir servert middag og kake. Alle medlemmer og venner av KFUK-hjemmet er hjertelig velkomne.

17 mai og den store kjensla.

Nasjonaldagen vår har alltid vore ein stor dag. Vi har ikkje alltid vore glade for å stå opp tideleg og gå i tog, men vi har forstått plikta, og etterkvart at det er noko vi kan vere stolte over. Dagen har vore prega av ei kjensle beståande av tilhøyrsle, stoltheit, tradisjon og glede. Ei god og varm nasjonalkjensle. For to ungdommar som no bikkar 20 år, og feirar 17. mai på framand jord, er det ei kjensle som er viktigare enn nokon gong. Ikkje nødvendigvis på grunn av ei sterkare knyting til heimlandet, men på grunn av ei vaksande ansvarskjensle.

Det var i 1814 nasjonalkjensla først tok form. Der var vel ei nasjonalkjensle før då òg, men ikkje den same vi kjenner i dag. Frigjeringa frå Danmark gav noko meir til det norske, etter den innebar “Norsk” ei større sjølvstendigheit. Det og grunnlova, satt fast verdiar som har vore med på å bestemme kursen for nasjonen Norge heilt til i dag. Dei utgjer ein stor del av nasjonalkjensla. Noko som skal feirast, men i feiringa er det viktig å ikkje gløyme at sjølvstendigheit betyr 17. maiansvar.

Det er ganske utrolig at val som vart gjort for to hundre år sidan, kan ha so mykje å seie for vår oppleving av å vere norsk i dag. I dag står vi som nasjon framom eigne utfordrande val, som skal ha mykje å seie for kvar vegen går vidare. Eit av desse er til dømes korleis vi taklar flyktingskrisa, dei vala vi gjer seier ikkje berre noko om dei verdiane vi har, men påverkar òg utviklinga i kulturen vår dei komande åra.

Ein kan kalle nasjonalkjensla for ei form for veldig stor gruppekjensle. Den er noko vi som nasjon kan samle oss rundt. Difor er det viktig å vere bevisst på kva kjensla skal innehalde, så vi veit kva det er vi samlar oss rundt. Norge møter nye utfordringar og tek steg i nye retningar, det skal vi vere med på, og det skal vi feire.

 

 

Få månedlig nyhetsbrev fra oss!

Recieve our monthly newsletter directly in your inbox!

Vi sender ikke spam.