Månedshilsen april 2016


Takk til våre frivillige

Styret på KFUK- hjemmet består av ti frivillige nordmenn boende i London. Janicke Greve er styreleder, og har i snart janicke13 år gjort en utrolig innsats for huset. Hun har de siste årene fått god støtte fra nestleder Trond Tennøe og treasurer Charles Bondi. Erfarne og trofaste Reidun Adams, Britt Bagnold, Turid Mead, har vært med i snart 100 år tilsammen, mens Anne-Sophie Marwa og Eva Meinich er nyere medlemmer. Sjømannsprest Torbjørn Holt sitter også i styret på KFUK. Det nyeste medlemmet er Odd Inge Aasheim, Managing Director av konsulentfirmaet SLP Global. Styret møter seks ganger i året, mens Arbeidsutvalget har i tillegg egne møter og støtter administrasjonen mer eller mindre daglig. Andre styremedlemmer tar på seg ulike oppdrag, og bidrar der det trengs. Vi er stolt og takknemlig for et velfungerende og støttende styre. Møt styre og hør mer om KFUK på årsmøtet 7. juni.

I tillegg har vi flinke beboere på huset som tar på seg ulike oppgaver. I mars arrangerte en komite på fire studenter 90 tall’s party for staben og fastboende. Det ble tidsriktig matservering, musikkinnslag, leker og dans. Alle kledde seg ut i 90talls stil, og selvsagt hadde SPICE GIRLS opptreden.  Fastboende bidrar også med musikkinnslag på våre arrangementer og leder ulike temakvelder. Dyktige studenter tar utfordringen på strak arm. De synger, spiller og deler kunnskap bla.om Syriakonflikten og Menneskerettigheter. Vi er også heldige å få gjester utenfra på besøk for å holde kurs eller temakvelder, erfarne ledere fra Norge eller London kommer og deler av sin kunnskap. Vi er utrolig imponerte og takknemlige for alle frivillige som ønsker å bidra til et levende og aktivt KFUK.

Ny stab på KFUK

Ina Kittilsen som ny husøkonomina

Ina Kittilsen er et kjent fjes på KFUK. Hun var fastboende på huset allerede som 10 åring , ettåring i 2008/09, sommervikar både i 2012 og 2015 og har også vært en fast gjest på huset i alle år. Hun er utdannet adjunkt med opprykk, og har i år arbeidet som lærer på Fyrstikkaleen skole i Oslo. Å være husøkonom på KFUK har vært hennes drøm lenge, og vi er veldig glade for at drømmen nå er blitt virkelighet. Ina begynner på KFUK i juni. Gled dere til å møte henne!

Vår sommarvikar er Petter Mustvedt. Han var ettåring i 2013/14, og studerer nå Industriell Design på NTNU i Trondheim.  Han gleder seg til å lære opp en gjeng nye ettåringer og få oppleve en sommer til i London. I Søknadsfristen for nye ettåringer var 20.02. Det kom inn 32 søknader og 18 gode kandidater var på intervju i Oslo. Det var vanskelig å velge ut de seks beste kandidatene, men vi er veldig fornøyde med de seks som nå er på plass.

De nye ettåringene er: Signe Lohne (kontorassistent), Michelle Irene Haugen, Sindre Heldal, Thea Elise Esperø, Jardar Lindaas Bringedal, Kristine Urang.

Program for april

5. april – Filmkveld: Frozen- sing along kl. 19.30                                                                                                                                                                                                                         14. april – Kveldstanker med Eline Marie Grøholt, masterstudent og fastboende. Tema: Ungt lederskap kl. 19.30.                                                                                                       16. april – Studentarrangement sammen m/ANSA, Sjømannskirken: Picnic og aktiviteter i en park.                                                                                                                             27. april – Sør- Afrikanske nasjonaldag. Middag fra Sør-Afrika og temakveld. Vi håper å få besøk fra Sør-Afrika KFUM.

Kloke ord fra staben

Jeg velger meg april

anne ved havet

Anne med sin gode venninne og kollega, Randi

Jeg får si som Bjørnstjerne Bjørnson. » Jeg velger meg april….»

Et dikt med humor og alvor.

Jeg velger meg april                                                                                                               I den det gamle faller                                                                                                             I den det nye får feste                                                                                                          Det volder litt rabalder                                                                                                     Dog fred er ei det beste                                                                                                      Men at man noe vil                                                                                                            Jeg velger meg april                                                                                                            Fordi den stormer, feier                                                                                                    Fordi den smiler, smelter                                                                                                  Fordi den evner eier                                                                                                            Fordi den krefter velter

Jeg syns BB får fram noe av livets dimensjoner i dette diktet. Et dikt vi kan kjenne oss igjen i. Noen ganger smiler det og noen ganger stormer det.

Livene våre og verden er som april måned full av variasjoner. Vi opplever en hverdag hvor mennesker er på flukt. Andre frykter terrorhandlinger. Vi kan allikevel få lov til å se mot lysere tider. Diktet er farget av HÅP, mot og en verden i endring. Endringer skjer sjelden uten «rabalder». Likevel gir diktet håp om «nye somre» som kommer. Jeg velger å tolke dette at dersom vi holder fast ved håpet og har tro på det vi gjør så er det mulig å oppnå forandringer.

Vi har nettopp feiret Påske. Et budskap uten sidestykke, men ikke alltid like lett å fatte. Jeg syns diktet også sier noe om troen vår. Noen dager er det lett å se og skjønne Gud. Neste dag føles han langt borte. Da er det godt å vite at vi har en GUD som er med oss både i gode og onde dager. Han som gir oss håp og evig liv. Ha en strålende april.

Anne Hovland Pye

 

Få månedlig nyhetsbrev fra oss!

Recieve our monthly newsletter directly in your inbox!

Vi sender ikke spam.